Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Olandese

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Het draadloze LAN gebruiken n 66 N Draadloze LAN-communicatie starten U moet eerst de draadloze LAN-communicaties tussen uw computer en een toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen. Zie Windows Help en ondersteuning voor meer informatie. ! Verdere informatie over hoe u het kanaal selecteert dat door het toegangspunt zal worden gebruikt, vindt u in de handleiding bij uw toegangspunt. Draadloze LAN-communicatie starten 1 Controleer of een toegangspunt is ingesteld. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie. 2 Schakel de schakelaar WIRELESS in. 3 Klik op het pictogram VAIO Smart Network op de taakbalk. 4 Klik op de schakelaar naast de gewenste optie(s) voor draadloze communicatie om deze op Aan (On) te zetten in het venster VAIO Smart Network. Controleer of het WIRELESS-lampje gaat branden. ! Draadloze LAN-communicatie via de 5 GHz-band is slechts op bepaalde modellen beschikbaar en is standaard uitgeschakeld. Als u communicatie via de 5GHz-band wilt inschakelen, selecteert u de optie voor het gebruik van de 5GHz-band of van zowel de 2,4- als de 5GHz-band in de vervolgkeuzelijst met Instellingen voor draadloos LAN (Wireless LAN Settings) in het instellingenvenster VAIO Smart Network. 5 Klik op of op de taakbalk. 6 Selecteer het gewenste toegangspunt en klik op Verbinden. ✍ Voor WPA-PSK- of WPA2-PSK-verificatie moet u een wachtwoordtekenreeks invoeren. Bij deze wachtwoordtekenreeks wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. De tekenreeks moet een lengte van 8 tot 63 tekens hebben, of een hexadecimale reeks van 64 tekens zijn.

De VAIO-computer gebruiken > Het draadloze LAN gebruiken n 67 N Draadloze LAN-communicatie stoppen Draadloze LAN-communicatie stoppen Klik op de schakelaar naast Draadloos LAN (Wireless LAN) om deze op Uit (Off) te zetten in het venster VAIO Smart Network. ! Als u de WLAN-functie uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.