Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > n104 N Försiktighetsåtgärder Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador. ❑ Information om säkerhet (sidan 105) ❑ Information om skötsel och underhåll (sidan 108) ❑ Hantera datorn (sidan 109) ❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 111) ❑ Använda elnätet som strömkälla (sidan 112) ❑ Sköta den inbyggda kameran (sidan 113) ❑ Hantera skivor (sidan 114) ❑ Använda batteriet (sidan 115) ❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 116) ❑ Sköta den inbyggda lagringsenheten (sidan 117)

Försiktighetsåtgärder > Information om säkerhet n105 N Information om säkerhet Datorn ❑ ❑ ❑ ❑ Placera datorn på en hård och stabil yta. Vi råder dig att inte använda datorn liggandes direkt i knäet. Temperaturen på datorns undersida kan stiga under normal användning, och efter en längre tid kan den orsaka obehag eller brännmärken. God ventilation förebygger att datorn blir alltför het. Ställ inte datorn på mjuka ytor som mattor, filtar, soffor eller sängar, eller i närheten av draperier som kan blockera datorns luftintag. Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna. Strömkälla ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Placera inte nätadaptern så att den vidrör din hud. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar obehag. Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk. Håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln. Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period. Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används. Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget.