Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Information om säkerhet n106 N Batteri ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen. Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du installerar ett batteri som inte är godkänt kommer batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera. Håll batteriet borta från alla värmekällor. Håll batteriet torrt. Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det. Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar. Var till exempel försiktig så att du inte tappar det på en hård yta. Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period. Om batteriet inte har använts på länge kan strömnivån vara låg. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Batteriet laddas gradvis ur även när det inte används. Anslut nätadaptern till datorn och ladda batteriet innan du använder datorn igen. Hörlurar ❑ ❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon typ av motorfordon. Detta kan ge upphov till en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa platser. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går till fots, till exempel vid övergångsställen. Förebygga hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.

Försiktighetsåtgärder > Information om säkerhet n107 N ”Memory Stick” Förvara ”Memory Stick” och ”Memory Stick”-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.