Views
7 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > Ljud/video

Felsökning > Ljud/video n158 N Ljud/video Hur stänger jag av Windows startljud? Gör så här om du vill stänga av Windows startljud: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Maskinvara och ljud. 3 Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud. 4 På fliken Ljud avmarkerar du kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud. 5 Klicka på OK. Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. USB-porten, HDMI-utdataporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget, måste du ändra enhet för utgående ljud. 1 Avsluta alla program som är öppna. 2 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 3 Klicka på Maskinvara och ljud. 4 Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud. 5 På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.

Felsökning > Ljud/video n159 N Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är ansluten till HDMI-utdataporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget? ❑ ❑ Du måste ändra enhet för utgående ljud om du vill höra ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. HDMIutdataporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 158). Gör så här om det fortfarande inte hörs något ljud från ljudenheten: 1 Följ steg 1 till 4 i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 158). 2 Markera HDMI- eller S/PDIF-ikonen på fliken Uppspelning och klicka sedan på Egenskaper. 3 Klicka på fliken Avancerat. 4 Markera den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 48 000 Hz, 16 bitar) som enheten stöder. 5 Klicka på OK. Varför händer det att det förekommer störningar i ljudet och/eller att bildrutor försvinner när jag spelar upp high-definition-videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera? När du spelar upp HD-videoklipp krävs det omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner upphöra att vara tillgängliga, och det kan förekomma störningar i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur din dator är konfigurerad.