Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 50 N Formatera ”Memory Stick” Så här formaterar du ”Memory Stick” ”Memory Stick” är formaterat som standard och färdigt att användas. Gör så här om du vill formatera om medieenheten med din dator. ! Kontrollera att enheten är utformad för formatering av medieenheten och stöder ”Memory Stick” innan du utför formateringen. Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data på mediet. Innan du formaterar mediet bör du kontrollera att det inte innehåller några värdefulla data. Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar. 1 Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket. 2 Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick. 3 Klicka på Start och sedan på Dator. 4 Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj Formatera. 5 Klicka på Återställ enhetens standardvärden. ! Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras. Markera inte NTFS i den nedrullningsbara listan Filsystem eftersom det kan leda till funktionsfel. ✍ Formateringen slutförs snabbare om du markerar Snabbformatering under Formateringsalternativ.

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 51 N 6 Klicka på Start. 7 Följ instruktionerna på skärmen. ! Det kan ta ett tag att formatera ”Memory Stick” beroende på medietypen.