Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > n104 N Środki ostrożności W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO przed uszkodzeniem. ❑ Informacje dotyczące bezpieczeństwa (strona 105) ❑ Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji (strona 108) ❑ Obsługa komputera (strona 109) ❑ Obsługa ekranu LCD (strona 111) ❑ Korzystanie ze źródła zasilania (strona 112) ❑ Obsługa wbudowanej kamery (strona 113) ❑ Obsługa dysków (strona 114) ❑ Korzystanie z akumulatora (strona 115) ❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 116) ❑ Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej (strona 117)

Środki ostrożności > Informacje dotyczące bezpieczeństwa n105 N Informacje dotyczące bezpieczeństwa Komputer ❑ ❑ ❑ ❑ Korzystaj z komputera, jeśli jest on umieszczony na stabilnej, solidnej powierzchni. Zalecamy, aby nie używać komputera, kładąc go bezpośrednio na kolanach. Podczas normalnej pracy temperatura jego dolnej części może wzrosnąć, co po dłuższym czasie może doprowadzić do uczucia dyskomfortu lub poparzeń. Zapewnij odpowiedni obieg powietrza, aby komputer nie uległ przegrzaniu. Nie umieszczaj komputera na porowatych powierzchniach, np. dywanach, kocach, kanapach, łóżkach, lub obok firanek, które mogłyby spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych. Korzystaj tylko ze wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli. Źródło zasilania ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Należy unikać dotykania zasilacza sieciowego nieosłoniętą skórą. Kiedy zasilacz sieciowy nagrzewa się i powoduje dyskomfort, należy go odsunąć od siebie na bezpieczną odległość. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar. Aby odłączyć kabel, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie pociągaj za kabel. Odłącz komputer od gniazdka sieciowego, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas. Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieciowego. Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.