Views
5 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n122 N Co należy zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie zadziała, kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij system, aby wyłączyć komputer. Jeśli komputer nie wyłączy się, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij przycisk Zamknij system. Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij system. Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych. Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie. Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n123 N Dlaczego komputer nie przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji? Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony zanim komputer całkowicie przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji. Jak przywrócić komputer do normalnego trybu 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij system i wybierz opcję Uruchom ponownie. 3 Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij system, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie. Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie. 4 Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych. Co należy zrobić, jeśli wskaźnik ładowania szybko miga, a komputer nie uruchamia się? ❑ ❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 19). Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator i skontaktuj się z VAIO-Link.