Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wbudowana kamera n132 N Wbudowana kamera Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu lub też obraz jest niskiej jakości? ❑ ❑ ❑ Wbudowana kamera nie może być współużytkowana przez aplikacje. Wyłącz używaną w danym momencie aplikację przed uruchomieniem kolejnej. Podczas oglądania w wizjerze szybko poruszających się obiektów mogą być widoczne zakłócenia, np. poziome smugi. Jest to normalne i nie oznacza awarii. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie. Dlaczego zrobione zdjęcia są niskiej jakości? ❑ ❑ ❑ Obrazy zarejestrowane w świetle lampy fluoroscencyjnej mogą zawierać odbicia. Ciemna część zarejestrowanych obrazów może zawierać zakłócenia. Jeśli osłona obiektywu jest zabrudzona, obrazy będą nieostre. Oczyść osłonę. Patrz sekcja Wbudowana kamera (strona 108). Co należy zrobić, jeśli w zarejestrowanych filmach występują przerwy obrazu lub dźwięku? ❑ ❑ ❑ Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować przerwy obrazu. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których aktualnie nie korzystasz. W komputerze może być włączona funkcja oszczędzania energii. Sprawdź poziom wydajności procesora.

Rozwiązywanie problemów > Wbudowana kamera n133 N Co należy zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, gdy komputer jest zasilany z akumulatora? Akumulator jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do gniazdka sieciowego. Co należy zrobić, jeśli zarejestrowane obrazy migoczą? Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy jarzeniowej, ze względu na niezgodność częstotliwości między lampą a migawką. Aby zmniejszyć miganie, zmień kierunek, w którym ustawiona jest kamera, lub zmniejsz jasność obrazu. W niektórych aplikacjach można ustawić odpowiednie wartości właściwości kamery (np. źródło światła, miganie itp.), co pozwala uniknąć migania. Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund? Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli: ❑ Zostanie naciśnięta kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn. ❑ Obciążenie procesora zostanie zwiększone. Jest to normalne i nie oznacza awarii. Co należy zrobić, jeśli komputer będzie działać niestabilnie po przejściu do trybu oszczędzania energii podczas korzystania z kamery? Jeśli komputer automatycznie przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji, zmień odpowiednie ustawienia oszczędzania energii. Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii (strona 27).