Views
5 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Znaki towarowe > n162 N

Znaki towarowe > n162 N Znaki towarowe Znaki towarowe, a w szczególności SONY, logo SONY, VAIO oraz logo VAIO, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” oraz logo „Memory Stick” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Walkman jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Blu-ray Disc i logo Blu-ray Disc są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. Microsoft, Windows, logo Windows i BitLocker są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. i.LINK jest znakiem towarowym firmy Sony używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394. Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions. WinDVD for VAIO i WinDVD BD for VAIO są znakami towarowymi firmy InterVideo, Inc. ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc. ATI i ATI Catalyst są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Znaki towarowe > n163 N Znak Bluetooth i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością stowarzyszenia PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów. Logo SD jest znakiem towarowym. Logo SDHC jest znakiem towarowym. CompactFlash ® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. „PlaceEngine” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc. Technologia „PlaceEngine” powstała w laboratoriach Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest licencjonowana przez firmę Koozyt, Inc. , „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi firm Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc. „AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation. Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. W podręczniku nie są stosowane znaki ani ®. Funkcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Nie wszystkie z wymienionych powyżej programów są dostarczane z każdym modelem komputera.