Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Polacco

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 92 N Ustawianie hasła systemu Windows Dodawanie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Utwórz hasło dla danego konta w sekcji Wprowadź zmiany w koncie użytkownika. 5 W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla konta. 6 Kliknij przycisk Utwórz hasło. ✍ Aby uzyskać więcej informacji na temat hasła systemu Windows, zobacz sekcję Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Zmienianie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Zmień swoje hasło. 5 Wprowadź obecne hasło w polu Aktualne hasło. 6 W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło. 7 Kliknij przycisk Zmień hasło.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 93 N Usuwanie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Usuń swoje hasło. 5 W polu Aktualne hasło wprowadź obecne hasło, które ma być usunięte. 6 Kliknij przycisk Usuń hasło.