Views
7 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Ceco

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > n104 N Bezpečnostní zásady V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození počítače VAIO. ❑ Bezpečnostní informace (str. 105) ❑ Informace o péči a údržbě (str. 108) ❑ Manipulace s počítačem (str. 109) ❑ Manipulace s displejem (str. 111) ❑ Používání zdroje napájení (str. 112) ❑ Manipulace s integrovanou kamerou (str. 113) ❑ Manipulace s disky (str. 114) ❑ Používání akumulátoru (str. 115) ❑ Práce s médii „Memory Stick“ (str. 116) ❑ Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením (str. 117)

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n105 N Bezpečnostní informace Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používejte na pevné a stabilní podložce. Nedoporučujeme používání počítače přímo na klíně. Teplota spodní části počítače může během běžného provozu vzrůst a po dlouhodobém působení může způsobit nepohodlí nebo popálení. Zajistěte dostatečné větrání, aby uvnitř počítače nedocházelo k vnitřnímu přehřátí. Neumísťujte počítač na povrchy jako například pokrývky, potahy, pohovky nebo postele ani do blízkosti závěsů nebo záclon, které mohou zablokovat větrací otvory počítače. Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. Napájení ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Adaptér střídavého napětí nepokládejte na pokožku. Pokud je adaptér střídavého napětí teplý nebo způsobuje nepohodlí, umístěte ho mimo tělo. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Mohlo by dojít k požáru. Při odpojování uchopte kabel za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel. Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Pokud nepoužíváte adaptér střídavého napětí, odpojte jej ze síťové zásuvky. Síťová zásuvka musí být snadno přístupná.