Views
8 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n144 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je nainstalován správný ovladač. Použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na tlačítko Systém a zabezpečení. 3 Klepněte na tlačítko Systém. 4 V levém podokně klepněte na možnost Správce zařízení. Počítač zobrazí okno Správce zařízení se seznamem hardwarových zařízení počítače. Pokud je u uvedeného zařízení znak „X“ nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat ovladače. 5 Poklepáním na zařízení optické jednotky otevřete seznam optických jednotek v počítači. 6 Poklepejte na požadovanou jednotku. Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a klepnete na možnost Podrobnosti o ovladači. 7 Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno. Zkontrolujte, zda na disku není přilepen samolepící štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce uvolnit a poškodit ji nebo zhoršit její funkci. Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, může bát disk nekompatibilní s optickou jednotkou. Zkontrolujte na balení, zda je kód regionu kompatibilní s optickou jednotkou. Pokud si na počítači všimnete kondenzace, počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze síťové zásuvky, a zkuste disk znovu načíst.

Řešení potíží > Optické disky n145 N Co udělat, pokud počítač nepřehrává média Blu-ray Disc nebo při jejich přehrávání ztrácí stabilitu? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda optická jednotka podporuje média Blu-ray Disc. Některý obsah disků Blu-ray Disc nemusí být možné v počítači přehrávat nebo přehrávání může vést ke ztrátě stability. Chcete-li obsah normálně přehrávat, stáhněte a nainstalujte pomocí softwaru VAIO Update nejnovější aktualizace aplikace WinDVD BD. Informace o práci se službou VAIO Update najdete v části Aktualizace počítače (str. 30). Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD? ❑ ❑ Nespouštějte žádné aplikace ani nenechejte aplikace spouštět samostatně, a to ani spořič obrazovky. Pokud používáte disk CD-R/RW s nalepeným samolepicím štítkem, vyměňte ho za disk bez nalepeného štítku. Použití disku s nalepeným samolepicím štítkem může vést k chybě zápisu nebo k jinému poškození. Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda pro záznam používáte správné médium DVD. Zkontrolujte, který formát disků DVD pro záznam je kompatibilní s optickou jednotkou. Některé značky nahrávacích médií DVD nebudou pracovat. Proč nelze na disky Blu-ray Disc zapisovat data? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda optická jednotka podporuje funkci zápisu na disky Blu-ray Disc. Média BD-R nejsou přepisovatelná. Nelze na ně přidávat data ani je z něj mazat.