Views
6 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání dotykové podložky n 34 N Používání dotykové podložky Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat. Akce Popis Ukázání Posunutím prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt. Klepnutí Jednou stiskněte levé tlačítko (3). Poklepání Dvakrát stiskněte levé tlačítko. Klepnutí pravým tlačítkem myši Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). V mnoha aplikacích se při této operaci zobrazí místní kontextová nabídka (pokud existuje). Přetáhnutí Posouvejte prst po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko. Posouvání Posouváním prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Posouváním prstu podél spodního okraje dotykové podložky posunete zobrazení vodorovně. Pokud je zapnuto svislé i vodorovné posouvání, můžete prstem pohybovat po dotykové podložce v kruzích a posouvání bude pokračovat, aniž byste prst zvednuli z dotykové podložky (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky). Přejetí Rychlým rovným pohybem posuňte dva prsty po dotykové položce. V prohlížeči webu nebo programu pro zobrazování obrázků se můžete přejetím vlevo posunout vzad a přejetím vpravo posunout vpřed. Změna přiblížení dvěma prsty V některých aplikacích můžete změnou polohy dvou prstů na dotykové podložce změnit přiblížení. Roztažením prstů zobrazení přiblížíte, spojením prstů oddálíte. ✍ Když je k počítači připojena myš, můžete dotykovou podložku vypínat a zapínat. Nastavení dotykové podložky můžete změnit v aplikaci VAIO Control Center. ! Před vypnutím dotykové podložky připojte myš. Pokud dotykovou podložku vypnete, aniž byste předtím připojili myš, budete moci ukazatel ovládat pouze klávesnicí.

Práce s počítačem VAIO > Používání tlačítek se speciálními funkcemi n 35 N Používání tlačítek se speciálními funkcemi Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí počítače. Tlačítko speciální funkce Tlačítko ASSIST Tlačítko WEB Funkce V době, kdy je počítač v normálním nebo úsporném režimu, spustí program VAIO Care. Když je počítač vypnutý nebo v režimu spánku, spustí tlačítko ASSIST program VAIO Recovery Center. Když se počítač nachází v normálním režimu, spouští tlačítko WEB při výchozím nastavení webový prohlížeč přiřazený tlačítku. Když je počítač vypnut, aktivuje tlačítko WEB funkci Rychlý přístup k webu a spustí webový prohlížeč přiřazený této funkci. Další informace najdete v části Používání funkce Rychlý přístup k webu (str. 36). ! V době, kdy je počítač v úsporném režimu nebo režimu spánku, tlačítko WEB nefunguje. Tlačítko VAIO Podle modelu spustí program Media Gallery nebo zapne či vypne zvuk.