Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

Teave avamenüü kohta

Teave avamenüü kohta Saate kuvada avamenüü teleriekraanil, ühendades süsteemi ja teleri HDMI-kaabliga (pole kaasas). Avamenüüst saate määrata mitmesuguseid sätteid, valides [Setup] või valides sisendite loendist sisendi või teenuse, mida soovite vaadata. [Setup] Sisendite loend Avamenüü kasutamine ///, (sisestus) HOME BACK 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Vajutage ///, et valida [Setup] või sisendnimekirja element ning vajutage seejärel . Teleriekraanil kuvatakse valitud sisend või seadistusekraan. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage nuppu BACK. 12 EE

Sisendite loend Sisendi nimi Selgitus [TV] Väljastab teleri heli. (lk 22) [HDMI1] Väljastab pessa HDMI IN 1 ühendatud seadme heli. (lk 22) [HDMI2] Väljastab pessa HDMI IN 2 ühendatud seadme heli. (lk 22) [HDMI3] Väljastab pessa HDMI IN 3 ühendatud seadme heli. (lk 22) [Bluetooth Audio] Väljastab BLUETOOTH-funktsiooniga ühendatud seadme heli. (lk 29) [Analog] Väljastab pessa ANALOG IN ühendatud seadme heli. [USB] Väljastab ühendatud USB-seadmesse salvestatud muusikat või taasesitab sinna salvestatud fotofaile. (lk 23) [Screen mirroring] Kuvab teleriekraanil mobiilse seadme ekraani. (lk 38) [Home Network] Väljastab ühendatud võrgu kaudu ühendatud seadmesse salvestatud muusikat või taasesitab sinna salvestatud fotofaile. (lk 34) [Music Services] Kasutab Interneti muusikateenuseid. (lk 35) [Setup] Vt jaotist “Seadistusekraani kasutamine” (lk 47). Nõuanne Saate valida sisendit ka nupu INPUT +/– korduva vajutamisega. 13 EE