Views
2 weeks ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

Teave etappide

Teave etappide kirjelduse kohta Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse toiminguid etappidena, mida kasutatakse kaugjuhtimispuldi abil teleriekraanil kuvatavas avamenüüs, samas kui süsteem ja teler on ühendatud HDMI-kaabliga (pole kaasas). Tööetapid, mis valivad teleriekraanilt üksusi nuppudega /// ja , on lihtsustatud järgmiselt. Näide. Valige avamenüüst [Setup]. Toimingut, mis valib üksuse, vajutades nuppe /// ja valimiseks. , nimetatakse Näide. Valige avamenüüst [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Kui korrata toimingut, mis valib üksuse, vajutades nuppe /// ja , pannakse valitud üksuste vahele märk “–”. Nõuanded • Võite kasutada seadme nuppe, kui neil on kaugjuhtimise puldil olevate nuppudega samad või sarnased nimed. • Sulgudes [ ] olevad märgid kuvatakse teleri ekraanil. Jutumärkides “ ” märgid kuvatakse esipaneeli ekraanil. 14 EE

Ühenduse loomine ja ettevalmistamine Ühendus autoriõigusega kaitstud 4K-sisu vaatamiseks 4K-teleri ja 4K-seadme ühendamine Autoriõigusega kaitstud 4K-sisu vaatamiseks ja süsteemi heli kuulamiseks ühendage teler ja seade süsteemiga HDCP2.2-ühilduva HDMIpesa kaudu. Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu saab vaadata ainult HDCP2.2-ühilduva HDMIpistikuühenduse kaudu. Ühenduse loomine ja ettevalmistamine HDCP2.2- ühilduv HDMIpistik HDCP2.2- ühilduv HDMIpistik TV Blu-ray Disc mängija, kaabli- või satelliidiboks jne. HDMI-kaabel (ei ole kaasas) HDMI-kaabel (ei ole kaasas) Soovitatav on Ethernetiga kiire Premium HDMI-kaabel. 1 Kontrollige, milline teie teleri HDMI-sisendpistik ühildub HDCP2.2-ga. Vt teleri kasutusjuhendit. 2 Ühendage teleri HDCP2.2-ühilduv HDMI sisendpistik ja HDMI OUTpistik seadmel HDMI-kaabliga (ei ole kaasas). Teleri ühendamine on valmis. 15 EE