Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

[Easy Setup] Käivitab

[Easy Setup] Käivitab süsteemis põhiliste esialgsete seadistuste ja võrguseadistuste tegemiseks lihtsa seadistuse [Easy Setup]. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre. [Resetting] [Reset to Factory Default Settings] Saate süsteemi seadistused tehase vaikeseadistustele lähtestada, valides seadistuste rühma. Kõik rühma seadistused lähtestatakse. [Initialize Personal Information] Saate kustutada süsteemi salvestatud isikliku teabe. Märkus Süsteemi kõrvaldamisel, edasiandmisel või -müümisel kustutage turvalisuse huvides kogu isiklik teave. Kasutage sobivaid ettevaatusabinõusid, nt logige pärast võrguteenuse kasutamist välja. 54 EE

Valikumenüü loend Nupu OPTIONS vajutamisel saate teha mitmesuguseid seadistusi ja taasesituse toiminguid. Saadaolevad valikud olenevad olukorrast. Üksus [A/V SYNC] Selgitus Reguleerib pildi ja heli vahelist ajaviivitust. Heli väljastamine võib viibida (lk 27). [Sound Field] Muudab helivälja seadistust (lk 25). [Night] Valib öörežiimi (lk 26). [Voice] Valib häälerežiimi (lk 26). [Input Skip Setting] [Input Label] [Repeat Setting] [Play/Stop] [Play from start] [Shuffle Setting] [Add Slideshow BGM] [Slideshow] [Slideshow Speed] [Slideshow Effect] [Slideshow BGM] [Change Display] [Rotate Left] [Rotate Right] [View Image] Jätab kasutamata sisendid vahele, kui valida funktsiooni nuppudega INPUT +/– (lk 53). Muudab [HDMI1] sisendi nime. [HDMI2] või [HDMI3], mis kuvatakse avamenüüs (lk 22). Määrab taasesituse korduse. Alustab või lõpetab taasesituse. Esitab üksust algusest peale. Määrab taasesituse juhuesituse. Registreerib USB-mäluseadmel olevad muusikafailid slaidiesitluse taustamuusikaks (BGM). Käivitab slaidiesitluse. Muudab slaidiesitluse kiirust. Määrab slaidiesitluse efekti. • [Off]: lülitab funktsiooni välja. • [My Music from USB]: Määrab jaotises [Add Slideshow BGM] registreeritud muusikafailid. Vaheldab režiime [Grid View] ja [List View]. Pöörab fotot 90 kraadi vastupäeva. Pöörab fotot 90 kraadi päripäeva. Kuvab valitud pildi. 55 EE Mitmesuguste funktsioonide/sätete kasutamine