Views
3 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Estone

Muud Funktsioon Control

Muud Funktsioon Control for HDMI ei tööta korralikult. Kontrollige ühendust süsteemiga (vaadake kaasasolevat alustusjuhendit). Lubage teleris funktsioon Control for HDMI. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist. Oodake veidi ja seejärel proovige uuesti. Kui süsteemi eemaldate, kulub toimingute lõpuleviimiseks veidi aega. Oodake vähemalt 15 sekundit ja seejärel proovige uuesti. Veenduge, et süsteemiga ühendatud seadmed toetaksid funktsiooni Control for HDMI. Lubage süsteemiga ühendatud seadmetes funktsioon Control for HDMI. Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist. Funktsiooniga Control for HDMI Sync juhitavate seadmete tüüp ja arv on järgmiselt standardiga HDMI CEC piiratud. – Salvestusseadmed (Blu-ray Disci salvestajad, DVD-salvestajad jms): kuni 3 seadet. – Taasesitusseadmed (Blu-ray Disci mängija, DVDmängija jms): kuni 3 seadet. – Tuuneriga seotud seadmed: kuni 4 seadet. – Helisüsteem (vastuvõtja/ kõrvaklapid): kuni 1 seade (selle süsteemiga kasutatav) Esipaneeli ekraanil vilguvad vaheldumisi kirjad “PRTCT”, “PUSH” ja “POWER”. Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu (toide). Kui näidik kustub, eemaldage vahelduvvoolu-toitejuhe (elektrijuhe) ja veenduge, et miski ei blokeeriks süsteemi õhutusavasid. Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri “BT TX”. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu RX/TX, et vahetada funktsioon [Bluetooth Mode] olekule [Receiver]. Kui funktsiooni [Bluetooth Mode] olek on [Transmitter], kuvatakse “BT TX” (lk 49). Kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu RX/TX, vahetatakse funktsiooni [Bluetooth Mode] olekuks [Receiver] ja valitud sisend kuvatakse esipaneeli ekraanil . TV-andurid ei tööta korralikult. Seade võib blokeerida TV mõne anduri (nt heleduse andur) ja kaugjuhtimissüsteemi vastuvõtja või 3D-prillide infrapunasüsteemiga ühilduva 3D-TV-kiirguri (infrapunaedastus) või juhtmeta side. Viige seade telerist piisavalt kaugele, et tagada nende komponentide nõuetekohane töö. Andurite ja kaugjuhtimispuldi vastuvõtja sobiva asukoha leiate teleriga kaasasolevast kasutusjuhendist. Juhtmeta funktsioonid (traadita kohtvõrk (LAN), BLUETOOTH või basskõmistaja) on ebastabiilsed. Ärge asetage süsteemi ümber muid metallesemeid peale teleri. 62 EE

Süsteemi lähtestamine Juhul kui süsteem ei tööta endiselt korralikult, lähtestage see järgmisel viisil. 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige avamenüüst [Setup]. Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan. 3 Valige [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings]. 4 Valige menüü-üksus, mida soovite lähtestada. 5 Valige [Start]. Lähtestamise tühistamine Valige 5. toimingus nupp [Cancel]. Märkus Lähtestamisel võib ühendus basskõmistajaga kaduda. Sel juhul tehke: “Basskõmistaja juhtmeta ühenduse loomine (LINK)” (lk 39). 63 EE Tõrkeotsing