Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač INPUT +/– (strana 12, 21) (napájení) Zapne systém nebo jej přepne do pohotovostního režimu. DISPLAY Zobrazí na obrazovce televizoru informace o přehrávání. CLEAR AUDIO+ (strana 23) SOUND FIELD (strana 23) VOICE (strana 24) NIGHT (strana 24) DIMMER (strana 38) barevná tlačítka Tlačítka zkratek pro výběr položek v některých nabídkách. MIRRORING (strana 35) PAIRING (strana 26) OPTIONS (strana 25, 51) BACK (strana 12) /// (strana 12) (potvrdit) (strana 12) HOME (strana 12) (ztišení) Dočasně vypne zvuk. (hlasitost) +/− Slouží ke změně hlasitosti. SW (hlasitost subwooferu) +/− Úprava úrovně hlasitosti subwooferu. 10 CS

Tlačítka pro ovládání přehrávání / (vzad/rychlý posun vpřed) Slouží k vyhledávání směrem vzad nebo vpřed. / (předchozí/další) Zvolí předchozí/další kapitolu, stopu nebo soubor. (přehrát) Spustí přehrávání nebo na něj naváže (obnovení přehrávání). (pozastavit) Pozastaví nebo znovu spustí přehrávání. (zastavit) Zastaví přehrávání. RX/TX (přijímač/vysílač) (strana 30) AUDIO (strana 37) 11 CS