Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

Funkce Echo Canceling

Funkce Echo Canceling Tato funkce potlačuje odezvy, ke kterým může docházet při použití funkcí Social Viewing, jako je Skype, během sledování televizních programů. Tuto funkci lze použít v případě, že televizor podporuje funkci Social Viewing. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze televizoru. Poznámky • Pokud je vstup systému nastaven na jinou možnost než [HDMI1], [HDMI2] nebo [HDMI3], při použití funkce Social Viewing se vstup automaticky změní na [TV]. Zvuk funkce Social Viewing a TV programu bude vycházet z reproduktorů systému. • Pokud je zvolen jiný vstup než [TV], [HDMI1], [HDMI2] nebo [HDMI3], zvul bude při použití funkce Social Viewing vycházet pouze z reproduktoru televizoru. • Tuto funkci nelze použít při výstupu zvuku z televizoru. • Audiosignály (vzorkovací frekvence, počet bitů atd.) vysílané z konektoru HDMI mohou být připojeným zařízením potlačeny. • Zvuk se může přerušit, když se změní vzorkovací frekvence nebo počet kanálů signálů výstupu audia z přehrávacího zařízení. • Když je zvolen vstup [TV], signály videa přenášené přes jednu ze zdířek HDMI IN 1/2/3, která byla naposledy zvolena, vycházejí ze zdířky HDMI OUT (ARC). • Tento systém podporuje přenos „TRILUMINOS“, ITU-R BT.2020, HDR (High Dynamic Range), 3D a 4K. Sledování jazyka Když změníte jazyk zobrazení na obrazovce televizoru, změní se i jazyk zobrazení systému. Poznámky k připojení HDMI • Používejte kabel HDMI (vysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet nebo kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet). Pokud použijete standardní kabel HDMI, nemusí být správně zobrazen obsah v rozlišení 1080p, 3D a 4K. • Použijte autorizovaný kabel HDMI. • Použijte vysokorychlostní kabel HDMI s Ethernetem od společnosti Sony s logem typu kabelu. • Nedoporučujeme používat konverzní kabel HDMI-DVI. 42 CS

Použití obrazovky nastavení Můžete různě upravovat položky, jako je obraz a zvuk. Výchozí nastavení jsou podtržená. 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na obrazovce televizoru se zobrazí domovská nabídka. 2 V domovské nabídce vyberte položku [Setup]. Na televizoru se zobrazí obrazovka nastavení. 3 Vyberte požadovanou položku nastavení. Položka nastavení Vysvětlení [Software Update] Aktualizuje software systému. (strana 44) [Screen Settings] [Audio Settings] Provede nastavení obrazovky v závislosti na typu televizoru. (strana 44) Provede nastavení zvuku v závislosti na typu zdířek připojení. (strana 45) [Bluetooth Settings] Provede podrobné nastavení funkce BLUETOOTH. (strana 45) [System Settings] Provede nastavení související se systémem. (strana 47) [Network Settings] Provede podrobné nastavení internetu a domácí sítě. (strana 49) [Input Skip Setting] Určí nastavení přeskočení vstupu pro každý vstup. (strana 49) [Easy Setup] Znovu spustí funkci Easy Setup (snadné nastavení), která provede základní nastavení. (strana 50) [Resetting] Obnoví výchozí tovární nastavení systému. (strana 50) Používání různých funkcí/nastavení 43 CS