Views
4 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

[Easy Setup] Spustí

[Easy Setup] Spustí funkci [Easy Setup], která provede základní počáteční nastavení a základní síťové nastavení systému. Postupujte dle pokynů na obrazovce. [Resetting] [Reset to Factory Default Settings] Nastavení systému můžete obnovit na tovární hodnoty výběrem skupiny nastavení. Všechna nastavení v dané skupině se obnoví. [Initialize Personal Information] Můžete smazat své osobní informace uložené v systému. Poznámka Pokud se systému zbavíte, předáte ho nebo ho prodáte, smažte prosím z bezpečnostních důvodů všechny osobní informace. Provádějte prosím příslušná opatření, jako je například odhlášení po použití síťové služby. 50 CS

Seznam nabídky možností Stisknutím tlačítka OPTIONS získáte přístup k různým nastavením a úkonům přehrávání. Dostupné položky se liší v závislosti na situaci. Položka [A/V SYNC] Vysvětlení Upraví časový rozdíl mezi obrazem a zvukem. Je možné zpozdit výstup zvuku (strana 25). [Sound Field] Změní nastavení zvukového pole (strana 23). [Night] Vybere režim Noc (strana 24). [Voice] Vybere režim Hlas (strana 24). [Input Skip Setting] Přeskočí nepoužité vstupy během volby funkcí pomocí tlačítek INPUT +/− (strana 49). [Input Label] Umožňuje změnit název vstupu [HDMI1]. [HDMI2] nebo [HDMI3], které se zobrazuje na domovské nabídce (strana 21). [Repeat Setting] Nastaví opakované přehrávání. [Play/Stop] Spustí nebo zastaví přehrávání. [Play from start] Přehraje položku od začátku. [Shuffle Setting] Nastaví náhodné přehrávání. [Add Slideshow BGM] Registruje hudební soubory v paměti USB jako podkladovou hudbu pro prezentaci (BGM). [Slideshow] Spustí prezentaci. [Slideshow Speed] Změní rychlost prezentace. [Slideshow Effect] Nastaví efekt při přehrávání prezentace. [Slideshow BGM] • [Off]: Vypne tuto funkci. • [My Music from USB]: Nastaví hudební soubory registrované v [Add Slideshow BGM]. [Change Display] Přepíná mezi zobrazeními [Grid View] a [List View]. [Rotate Left] Otočí fotografii proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů. [Rotate Right] Otočí fotografii po směru hodinových ručiček o 90 stupňů. [View Image] Zobrazí vybraný obrázek. Používání různých funkcí/nastavení 51 CS