Views
2 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Ceco

Dodávané

Dodávané příslušenství • digitální optický kabel (1) • reproduktorová lišta (1) • průvodce spuštěním (1) • nástěnné držáky (2) a šrouby (2) • návod k obsluze (1) • subwoofer (1) • dálkový ovladač (1) • baterie R03 (velikost AAA) (2) 6 CS

Popis součástí a ovládacích prvků Ilustrace neobsahují veškeré podrobnosti. Zařízení (reproduktorová lišta) Přední strana Čidlo dálkového ovladače Displej předního panelu Kontrolka BLUETOOTH (modrá) – Rychle bliká modře: během pohotovostního režimu párování – Bliká modře: probíhá pokus o spojení BLUETOOTH. – Svítí modře: připojení BLUETOOTH bylo navázáno. Tlačítko (napájení) Zapne systém nebo jej přepne do pohotovostního režimu. Tlačítko INPUT (strana 12, 21) Tlačítko PAIRING (strana 26) Tlačítka VOL +/− Značka N-Mark (strana 27) Chcete-li použít funkci NFC, dotkněte se tohoto symbolu zařízením kompatibilním s funkcí NFC. Port (USB) 7 CS