Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Om startmenyen Du kan

Om startmenyen Du kan vise startmenyen på TV-skjermen ved å koble sammen systemet og TV-en med HDMI-kabelen (følger ikke med). Fra startmenyen kan du angi ulike innstillinger ved å velge [Setup] eller velge inngangen eller tjenesten du ønsker å se, fra inngangslisten. [Setup] Inngangsliste Bruke startmenyen ///, (enter) HOME BACK 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Trykk /// for å velge [Setup] eller et element på inngangslisten, og trykk deretter på . Den valgte inngangen eller oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. Trykk BACK hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde. 12 NO

Inngangsliste Navn på inngang Forklaring [TV] Sender TV-lyden (side 22). [HDMI1] Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 1-kontakten (side 22). [HDMI2] Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 2-kontakten (side 22). [HDMI3] Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 3-kontakten (side 22). [Bluetooth Audio] Sender lyden til enheten som er koblet til ved hjelp av BLUETOOTH-funksjonen (side 27). [Analog] Sender lyden til enheten som er koblet til ANALOG IN-kontakten. [USB] Sender musikk eller spiller av bildefiler som er lagret på en tilkoblet USB-enhet (side 23). [Screen mirroring] Viser skjermen til den mobile enheten på TV-skjermen (side 36). [Home Network] Sender musikk eller spiller av bildefiler på enheten som er koblet til via nettverket (side 32). [Music Services] Bruker musikktjenester på Internett (side 33). [Setup] Se Bruke oppsettskjermbildet (side 44). Tips Du kan også velge inngangen ved å trykke på INPUT +/– gjentatte ganger. 13 NO