Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Om trinnbeskrivelsen I

Om trinnbeskrivelsen I denne bruksanvisningen er operasjonene beskrevet som trinn som utføres i startmenyen som vises på TV-skjermen ved hjelp av fjernkontrollen når systemet og TV-en er koblet sammen med HDMI-kabelen (følger ikke med). Betjeningstrinnene som velger elementer på TV-skjermen ved hjelp av /// og , forenkles på følgende måte. Eksempel: Velg [Setup] fra startmenyen. Operasjonen som velger et element ved å trykke på /// og som "velg". , er uttrykt Eksempel: Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] på startmenyen. Når du gjentar operasjonen som velger et element ved å trykke på /// og , blir de valgte elementene koblet med "-". Tips • Du kan bruke knappene på hovedenheten hvis de har samme eller lignende navn som dem på fjernkontrollen. • Tegn i hakeparenteser [ ] vises på TV-skjermen. Tegn i anførselstegn " " vises på frontpanelskjermen. 14 NO

Tilkobling og forberedelse Tilkobling for visning av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold Hvis du vil vise opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold og lytte til lyd fra systemet, kobler du TV-en og enheten til systemet via en HDCP2.2-kompatibel HDMIkontakt. Du kan bare vise opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold via den HDCP2.2-kompatible HDMI-kontakten. Koble til en 4K-TV og 4Kenhet HDCP2.2- kompatibel HDMI-kontakt Tilkobling og forberedelse HDCP2.2- kompatibel HDMI-kontakt TV Blu-ray Disc-spiller, kabelboks, satellittboks osv. HDMI-kabel (medfølger ikke) HDMI-kabel (medfølger ikke) Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet anbefales. 1 Sjekk hvilken av HDMIinngangskontaktene på TV-en som støtter HDCP2.2. Se bruksanvisningen for TV-en. 2 Bruk en HDMI-kabel (medfølger ikke) for å koble til den HDCP2.2- kompatible HDMIinngangskontakten på TV-en og HDMI OUT-konktakten på enheten. TV-tilkoblingen er fullført. 15 NO