Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

3 Bruk en HDMI-kabel

3 Bruk en HDMI-kabel (medfølger ikke) for å koble til den HDCP2.2- kompatible HDMI-kontakten på 4K-enheten og HDMI INkontakten på enheten. Kontroller i bruksanvisningen for 4K-enheten at HDMI OUTkontakten på 4K-enheten er kompatibel med HDCP2.2. 4K-enhetstilkoblingen er fullført. 4 Spill av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold. Bildet vises på TV-skjermen, og det sendes lyd fra systemet. Tips Alle kontaktene er kompatible med HDCP2.2, og du står dermed fritt til å velge om du vil koble 4K-enheten til HDMI IN 1-, HDMI IN 2- eller HDMI IN 3-kontakten. Hvis HDMI-kontakten på TVen ikke er merket med ARC Hvis den HDCP2.2-kompatible HDMI INkontakten på TV-en ikke er kompatibel med ARC, blir det ikke sendt TV-lyd fra systemet. Bruk i så fall den medfølgende optiske digitale kabelen for å koble til den optiske utgangskontakten på TV-en og TV IN (OPTICAL)-kontakten på enheten. HDCP2.2- kompatibel HDMI-kontakt HDCP2.2- kompatibel HDMI-kontakt TV Blu-ray Disc-spiller, kabelboks, satellittboks osv. HDMI-kabel (medfølger ikke) HDMI-kabel (medfølger ikke) Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet anbefales. Optisk digital kabel (medfølger) 16 NO

Montere enheten på en vegg Du kan montere enheten på en vegg. 1 Bruk de medfølgende skruene til å feste de medfølgende brakettene for veggmontering i festehullene nederst på enheten. Overflaten på hver brakett skal være slik som på bildet. Fest de to veggmonteringsbrakettene i venstre og høyre festehull nederst på enheten. Skrue (medfølger) Tilkobling og forberedelse Merknader • Finn frem skruer (medfølger) som passer til veggmaterialet og -bæreevnen. Ettersom gipsplatevegger er spesielt skjøre, må skruene festes til en veggbjelke. Monter høyttalerne vannrett, festet med skruer i spikerslaget på et sammenhengende plant område på veggen. • La en Sony-forhandler eller lisensiert montør utføre monteringen, og vær spesielt opptatt av sikkerhet under monteringen. • Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som skyldes feil montering, manglende veggstyrke, feil bruk av skruer, naturkatastrofer osv. Braketter for veggmontering (medfølger) 2 Bruk skruer (medfølger ikke) som passer til hullene i braketten for veggmontering. 4mm Mer enn 30 mm 4,6 mm 10 mm Hull i braketten for veggmontering 17 NO