Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Koble til et trådløst

Koble til et trådløst nettverk Klargjør nettverket ved å koble systemet og PC-en til den trådløse LAN-ruteren. Merk Serveren må kobles til det samme nettverket som systemet. Koble til med WPS-knappen Når den trådløse LAN-ruteren (tilgangspunkt) er WPS-kompatibel (Wi-Fi Protected Setup), kan du enkelt velge nettverksinnstillinger med WPSknappen. 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen. 3 Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. 4 Velg [Start]. 5 Trykk WPS-knappen på tilgangspunktet. Systemet begynner å koble til nettverket. Koble til ved å velge nettverksnavnet (SSID) Hvis den trådløse LAN-ruteren (tilgangspunktet) er ikke kompatibel med Wi-Fi Protected Setup (WPS), kontrollerer du følgende informasjon på forhånd. – Nettverksnavnet (SSID)* _____________________________________ – Sikkerhetsnøkkelen (passord)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) er et navn som identifiserer et bestemt tilgangspunkt. **Du skal kunne finne denne informasjonen på etiketten på ruteren/ tilgangspunktet for det trådløse nettverket, i bruksanvisningen, ved å kontakte personen som konfigurerte det trådløse nettverket, eller fra informasjonen du har fått fra Internettleverandøren. 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. 3 Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Listen over nettverksnavn vises på TV-skjermen. 4 Velg ønsket nettverksnavn (SSID). 5 Angi sikkerhetsnøkkelen (eller passordet) ved hjelp av programvaretastaturet, og velg deretter [Enter]. Systemet begynner å koble til nettverket. 20 NO

Koble til ved bruk av en fast IP-adresse Velg [New connection registration] – [Manual registration] i trinn 4 av “Koble til ved å velge nettverksnavnet (SSID)”og følg instruksjonene på skjermen. Koble til ved hjelp av en PIN-kode Velg [New connection registration] i trinn 4 av “Koble til ved å velge nettverksnavnet (SSID)”, og velg [(WPS) PIN Method]. Tilkobling og forberedelse Koble til ved hjelp av SongPal SongPal-appen kan koble systemet til det samme trådløse nettverket som nettverket til den mobile enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du følge instruksjonene for appen eller se følgende URL-adresse. http://info.songpal.sony.net/help/ 21 NO