Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Velge lydeffekt Stille

Velge lydeffekt Stille inn lydeffekt som er skreddersydd til lydkildene (SOUND FIELD) Du kan enkelt bruke forhåndsprogrammerte lydeffekter som er skreddersydd for ulike typer lydkilder. SOUND FIELD CLEAR AUDIO+ Lydfelt [Sport] [Game Studio] [Standard] Forklaring Kommenteringen er tydelig, jubelen høres som omgivelseslyd og lyden er virkelighetstro. Lydeffekter optimaliseres for spill. Lydeffekter optimaliseres for den enkeltstående kilden. Tips • Du kan velge [ClearAudio+] ved å trykke på CLEAR AUDIO+ på fjernkontrollen. • Du kan velge lydfeltet fra alternativmenyen (side 52). 1 Trykk SOUND FIELD. Lydfeltmenyen vises på TV-skjermen. 2 Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket lydfelt. Lydfelt [ClearAudio+] [Movie] [Music] Forklaring Den riktige lydinnstillingen velges automatisk for lydkilden. Lydeffekter optimaliseres for filmer. Denne modusen replikerer lydens tetthet og fyldighet. Lydeffekter optimaliseres for musikk. 24 NO

Lytte til klar lyd ved lavt volum ved midnatt (NIGHT) Gjøre tale klarere (VOICE) Lyden gjengis ved lavt volum med minimalt tap av nyanser og taletydelighet. VOICE Velge lydeffekt 1 Trykk NIGHT. Nattmodusen vises på TV-skjermen. 2 Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket nattmodus. Modus [On] [Off] NIGHT Forklaring Aktiverer nattmodusfunksjonen. Deaktiverer nattmodusfunksjonen. Tips Du kan velge [Night] på Alternativermenyen (side 52). 1 Trykk VOICE. Stemmemodusen vises på TVskjermen. 2 Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket stemmemodus. Modus [Up Off] [Up 1] [Up 2] Forklaring Standard Tale høres enkelt ved å øke talerekkevidden. Talespekteret forbedres, og talelyd kan høres enkelt av eldre. Tips Du kan velge [Voice] på Alternativermenyen (side 52). 25 NO