Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Viser skjermen på

Viser skjermen på mobilenheten på en TV (MIRRORING) [Screen mirroring] er en funksjon for å vise skjermen på en mobil enhet på TV-skjermen ved hjelp av Miracastteknologi. Du kan koble til systemet med en enhet som er kompatibel med Screen mirroring (f.eks. smarttelefon, nettbrett). Dermed kan du bruke visningsskjermen på enheten på TVskjermen. Ingen trådløs ruter (eller tilgangspunkt) kreves for å bruke denne funksjonen. Merknader • Når du bruker Screen mirroring, kan det noen ganger hende at kvaliteten på bildet og lyden svekkes på grunn av interferens fra andre nettverk. • Kvaliteten på bildet og lyden kan svekkes, avhengig av bruksmiljøet. • Noen nettverksfunksjoner er kanskje ikke tilgjengelige under Screen mirroring. • Kontroller at enheten er kompatibel med Miracast. Tilkobling til alle kompatible Miracast-enheter kan ikke garanteres. Avbryte skjermspeiling Trykk HOME eller BACK. MIRRORING HOME BACK 1 Trykk MIRRORING. 2 Følg instruksjonene på TVskjermen. Aktiver Screen mirroringfunksjonen fra mobilenheten. Skjermen til den mobile enheten vises på TV-skjermen. Tips • Du kan velge [Screen mirroring] fra startmenyen i trinn 1. • Man kan forbedre stabiliteten til avspillingen ved å angi [Screen mirroring RF Setting] (side 50). 36 NO

Bruke de ulike funksjonene/ innstillingene Utføre trådløs tilkobling av basshøyttaleren (LINK) Utfør trådløs tilkobling av basshøyttaleren på nytt for å få en bedre tilkobling. På/av-indikator LINK 3 Velg [System Settings] – [Wireless Subwoofer Connection] – [Link]. Skjermbildet [Link] blir vist på TV-skjermen. 4 Trykk LINK på baksiden av basshøyttaleren. På/av-indikatoren på basshøyttaleren blinker grønt. Fortsett til neste trinn innen 1 minutt. 5 Velg [Start]. Koblingsinnstillingen starter. Velg [Cancel] for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 6 Fullfør koblingsinnstillingen slik det beskrives på skjermen. På/av-indikatoren på basshøyttaleren lyser grønt. Merknader • Hvis meldingen [Cannot set Link.] vises, følger du instruksjonene på skjermen. • Når [Bluetooth Mode] er satt til [Transmitter] og BLUETOOTH-enheten er koblet til systemet, er det ikke mulig å opprette trådløs tilkobling til basshøyttaleren. Bruke de ulike funksjonene/innstillingene 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen. 37 NO