Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Spille av komprimerte

Spille av komprimerte lydfiler med naturlig lydkvalitet Med denne funksjonen kan du forbedre lydkvaliteten på komprimerte lydfiler ved å gjenopprette høyspektret lyd som har gått tapt ved komprimeringen. Du kan lytte til lyd med tilnærmet lik kvalitet som den originale, naturlige og romlige lyden. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når [Music] er valgt som lydfelt (side 24). 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen. 2 Velg [Setup] fra startmenyen. Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen. 3 Velg [Audio Settings] – [DSEE]. 4 Velg [On]. Merknader • Denne funksjonen er kompatibel med 2-kanals digitale inngangssignaler som har en samplingsfrekvens på 44.1 kHz eller 48 kHz. • Samplingsfrekvensen/bitdybden etter oppskalering er opptil 96 kHz/24 bit. • Denne funksjonen er ikke kompatibel med DSD-signaler. • Denne funksjonen virker ikke når [Analog] er valgt. Lytte til Multiplex Broadcast Sound (AUDIO) Du kan velge mangfoldig kringkastingslyd når systemet mottar et Dolby Digital-signal for mangfoldig kringkasting. 1 Trykk AUDIO. Lydsignalet vises på frontpanelskjermen. 2 Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket lydsignal. Lydsignal “MAIN” “SUB” “MN/SB” AUDIO Forklaring Lyden for hovedspråket kommer ut. Lyden for underspråket kommer ut. Kombinert lyd for både hoved- og underspråkene kommer ut. Merknader • Hvis du vil motta et Dolby Digital-signal, må du koble et TV-apparat eller andre enheter til TV IN (OPTICAL)-kontakten med en optisk digital kabel (følger med). • Hvis TV-ens HDMI IN-kontakt er kompatibel med Audio Return Channelfunksjonen (side 41), kan du motta et Dolby Digital-signal via HDMI-kabelen. 38 NO

Deaktivere knapper på enheten Du kan deaktivere knappene på hovedenheten for å forhindre feilbetjening, for eksempel for å unngå at barn gjør skade (Child lock-funksjon). Endre lysstyrken på frontpanelskjermen og BLUETOOTH-indikatoren (DIMMER) Du kan endre lysstyrken på frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatoren. Trykk VOL –, VOL +, og VOL – i rekkefølge mens du trykker på og holder inne INPUT på enheten. LOCK vises på frontpanelskjermen, og knapper på enheten fungerer ikke. Du kan bare betjene enheten med fjernkontrollen. Avbryte Child Lockfunksjonen Trykk VOL –, VOL +, og VOL – i rekkefølge mens du trykker på og holder inne INPUT på enheten. UNLCK vises på frontpanelskjermen, og barnelåsfunksjonen er kansellert. Merk (av/på) er ikke låst med barnelåsfunksjonen. 1 Trykk DIMMER. Visningsmodusen vises på frontpanelskjermen. 2 Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket visningsmodus. Modus “BRIGHT” “DARK” “OFF” DIMMER Forklaring Frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatorlampen lyser klart. Frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatorlampen lyser mørkt. Frontpanelskjermen slås av. Bruke de ulike funksjonene/innstillingene 39 NO