Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Medfølgende tilbehør ................... 6 Oversikt over deler og kontroller ............................7 Om startmenyen .......................... 12 Tilkobling og forberedelse Grunnleggende tilkoblinger og forberedelse Oppstartsveiledning (eget dokument) Tilkobling for visning av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold ............................. 15 Montere enheten på en vegg ...... 17 Koble til et kablet nettverk ..........18 Koble til et trådløst nettverk ....... 20 Lytte til lyden Lytte til TV-en ...............................22 Lytte til lyd fra enheten som er koblet til .............................22 Lytte til musikk på en USB-enhet ..............................23 Velge lydeffekt Stille inn lydeffekt som er skreddersydd til lydkildene (SOUND FIELD) ...................... 24 Lytte til klar lyd ved lavt volum ved midnatt (NIGHT) ..............25 Gjøre tale klarere (VOICE) ............25 Justere volumet til basshøyttaleren ................ 26 Justere forsinkelsen mellom bilde og lyd ........................... 26 Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen Lytte til musikk fra en mobilenhet .......................27 Lytte til lyden fra den tilkoblede TV-en eller enheten fra hodetelefoner eller høyttalere ..................... 30 Lytte med Networkfunksjonen Lytte til musikk på PC-en din via et hjemmenettverk ..........32 Lytte til musikk på Music Services .......................33 Lytte til musikk på mobilenheten med SongPal ......................... 34 Bruke Google Cast ...................... 35 Lytte til musikk ved å koble til den SongPal Link-kompatible enheten ................................. 35 Viser skjermen på mobilenheten på en TV (MIRRORING) ......... 36 Bruke de ulike funksjonene/ innstillingene Utføre trådløs tilkobling av basshøyttaleren (LINK) ..........37 Spille av komprimerte lydfiler med naturlig lydkvalitet ....... 38 Lytte til Multiplex Broadcast Sound (AUDIO) .... 38 Deaktivere knapper på enheten ............................ 39 Endre lysstyrken på frontpanelskjermen og BLUETOOTH-indikatoren (DIMMER) .............................. 39 4 NO

Spare strøm i standbymodus ......40 Bruke Control for HDMI-funksjonen ..................40 Bruke BRAVIA Sync-funksjonen ...................42 Bruke oppsettskjermbildet ..........44 Alternativer-menylisten .............. 52 Feilsøking Feilsøking ..................................... 53 Tilbakestille systemet ..................60 Ytterligere informasjon Spesifikasjoner ............................ 61 Avspillbare filtyper .......................63 Inngangslydformater som støttes ............................64 Inngangsvideoformater som støttes ............................65 Om BLUETOOTHkommunikasjon .....................66 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ...................... 67 Forholdsregler ............................. 72 Stikkordregister ........................... 76 5 NO