Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Medfølgende tilbehør

Medfølgende tilbehør • Optisk digital kabel (1) • Høyttalerenhet (1) • Oppstartsveiledning (1) • Braketter for veggmontering (2), skruer (2) • Bruksanvisning (1) • Basshøyttaler (1) • Fjernkontroll (1) • R03-batterier (størrelse AAA) (2) 6 NO

Oversikt over deler og kontroller Detaljer er utelatt fra illustrasjonene. Enhet (lydplanke) Front Fjernkontrollsensor Frontpanelskjerm BLUETOOTH-indikator (blå) – Blinker raskt i blått: Under standbystatus for gruppering – Blinker i blått: BLUETOOTHtilkoblingen blir forsøkt opprettet – Lyser i blått: BLUETOOTHtilkoblingen er opprettet (av/på)-knapp Brukes til å slå på systemet eller sette det i standbymodus. INPUT-knapp (side 12, 22) PAIRING-knapp (side 27) VOL +/–-knapper N-merke (side 28) Når du skal bruke NFC-funksjonen, legger du den NFC-kompatible enheten inntil merket. -port (USB) 7 NO