Views
2 weeks ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Norvegese

Bakside LAN(100)-port

Bakside LAN(100)-port TV IN (OPTICAL)-kontakt ANALOG IN-kontakt HDMI IN 3-kontakt Kompatibel med HDCP 2.2. HDMI IN 2-kontakt Kompatibel med HDCP 2.2. HDMI IN 1-kontakt Kompatibel med HDCP 2.2. HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt Kompatibel med HDCP 2.2. 8 NO

Subwoofer På/av-indikator – Lyser rødt: Basshøyttaleren er i standbymodus – Blinker grønt: Ved forsøk på å opprette tilkobling – Lyser grønt: Basshøyttaleren er koblet til systemet med koblingsfunksjonen (på/av)-knapp Slår på basshøyttaleren eller setter den i standbymodus. LINK-knappen (side 37) Ventilasjonsåpninger Av sikkerhetsmessige hensyn er det viktig at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres. 9 NO