Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Дистанционно

Дистанционно управление INPUT +/– (стр. 12, 22) (захранване) Включва системата или япоставя в режим на готовност. DISPLAY Извеждане върху телевизионния екран на информация за възпроизвеждането. CLEAR AUDIO+ (стр. 24) SOUND FIELD (стр. 24) VOICE (стр. 25) NIGHT (стр. 25) DIMMER (стр. 41) Цветни бутони Бутони за кратък път за избиране на елементи от някои менюта. MIRRORING (стр. 38) PAIRING (стр. 28) OPTIONS (стр. 26, 54) BACK (стр. 12) /// (стр. 12) (въвеждане) (стр. 12) HOME (стр. 12) (заглушаване) Временно се изключва звукът. (сила на звука) +/– Регулира силата на звука. SW (сила на звука на събуфера) +/– Регулира нивото на звука на събуфера. 10 BG

Бутони за операции за възпроизвеждане / (превъртане напред/ назад) Търси напред или назад. / (предишен/ следващ) Избиране на предишната/ следващата глава, запис или файл. (възпроизвеждане) Стартиране или повторно стартиране на възпроизвеждането (възобновяване на възпроизвеждането). (пауза) Поставяне на пауза или повторно стартиране на възпроизвеждането. (стоп) Спира възпроизвеждането. RX/TX (приемник/ предавател) (стр. 32) AUDIO (стр. 40) 11 BG