Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Относно

Относно началното меню Можете да изведете началното меню на телевизионния екран, като свържете системата и телевизор чрез HDMI кабел (не е предоставен). В началното меню можете да зададете различни настройки, като изберете [Setup] или изберете входа или услугата, чрез които искате да гледате, от списъка с входни сигнали. [Setup] Списък с входни сигнали Използване на началното меню ///, (въвеждане) HOME BACK 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Натиснете ///, за да изберете [Setup] или елемент в списъка с входни сигнали, след което натиснете . Избраният вход или екран за настройка се показва на телевизионния екран. За връщане към предходния екран, натиснете BACK. 12 BG

Списък с входни сигнали Наименование на Обяснение входния сигнал [TV] Извежда звука от телевизора. (стр. 22) [HDMI1] [HDMI2] [HDMI3] [Bluetooth Audio] [Analog] [USB] [Screen mirroring] Извежда звука от устройството, което е свързано чрез жака HDMI IN 1. (стр. 22) Извежда звука от устройството, което е свързано чрез жака HDMI IN 2. (стр. 22) Извежда звука от устройството, което е свързано чрез жака HDMI IN 3. (стр. 22) Извежда звука от устройството, което е свързано чрез BLUETOOTH функцията. (стр. 28) Извежда звука от устройството, което е свързано чрез жака ANALOG IN. Извежда музика или възпроизвежда файлове на снимки, съхранени на свързано USB устройство. (стр. 23) Показва екрана на мобилното устройство на телевизионния екран. (стр. 38) [Home Network] Извежда музика или възпроизвежда файлове на снимки на устройството, което е свързано чрез мрежата. (стр. 34) [Music Services] Използва музикални услуги по интернет. (стр. 35) [Setup] Вижте „Използване на дисплея за настройка“ (стр. 46). Съвет Можете да изберете входен сигнали и чрез натискане неколкократно на INPUT +/–. 13 BG