Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

2 Подгответе

2 Подгответе винтове (не са включени в комплекта), които са подходящи за отворите на гърба на скобата за монтиране на стена. 4 Окачете отворите на скобата за монтиране върху винтовете. Подравнете отворите на скобата за монтиране с винтовете, след което окачете устройството върху двата винта. 4мм Повече от 30 мм 4,6 мм 10 мм Отвор на скобата за монтиране на стена 3 Затегнете винтовете към стената. Винтът трябва да се подава, както е показано на илюстрацията. 730 мм 3,5 мм до 4,5 мм 18 BG

Свързване към кабелна мрежа Подгответе мрежата чрез свързване на системата и компютъра към домашната мрежа чрез LAN кабел. Свързване на компютър или рутер чрез LAN кабел Илюстрацията по-долу е пример за свързване на системата и компютър към домашната ви мрежа. LAN кабел (не е предоставен) Модем Интернет Рутер Свързване чрез автоматично придобиване на мрежова информация 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Изберете [Setup] от началното меню. На телевизионния екран се показва екранът за настройка. 3 Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup]. 4 Изберете [Auto]. Системата започва да прави настройките на мрежата и се показва състоянието на мрежата. Натиснете /, за да прегледате информацията, след това натиснете . 5 Изберете [Save & Connect]. Системата започва свързването към мрежата. За подробности гледайте съобщенията, които се появяват на телевизионния екран. Свързване чрез използване на фиксиран IP адрес Свързване и подготовка Сървър Забележка Сървърът трябва да бъде свързан към същата мрежа, към която е свързана системата. Съвет Препоръчваме ви да използвате екраниран директен интерфейсен кабел (не е предоставен). 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Изберете [Setup] от началното меню. На телевизионния екран се показва екранът за настройка. 3 Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup]. 4 Изберете [Manual]. 19 BG