Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

5 Направете

5 Направете настройката, като следвате екранните инструкции. Системата започва да прави настройките на мрежата и се показва състоянието на мрежата. Натиснете /, за да прегледате информацията, след това натиснете . 6 Изберете [Save & Connect]. Системата започва свързването към мрежата. За подробности гледайте съобщенията, които се появяват на телевизионния екран. Свързване към безжична мрежа Подгответе мрежата чрез свързване на системата и компютъра към безжичния си LAN рутер. Забележка Сървърът трябва да бъде свързан към същата мрежа, към която е свързана системата. Свързване чрез бутон WPS Когато рутерът ви за безжична LAN мрежа (точка на достъп) е съвместим с Wi-Fi Protected Setup (WPS), можете лесно да зададете настройките на мрежата с бутона WPS. 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Изберете [Setup] от началното меню. На телевизионния екран се показва екранът за настройка. 3 Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wireless Setup] - [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. 4 Изберете [Start]. 5 Натиснете бутона WPS на точката на достъп. Системата започва свързването към мрежата. 20 BG

Свързване чрез избор на име на мрежа (SSID) Ако безжичният ви LAN рутер (точка на достъп) не е съвместим с Wi-Fi Protected Setup (WPS), проверете предварително информацията по-долу. – Името на мрежата (SSID)* _____________________________________ – Ключът за сигурност (парола)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) е името, което идентифицира конкретна точка на достъп. **Тази информация трябва да е достъпна от етикета на рутера за безжична LAN връзка/точката на достъп, от инструкциите за експлоатация, от лицето, което настройва безжичната ви мрежа, или от информацията, предоставена от доставчика на интернет услуга. 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Изберете [Setup] от началното меню. На телевизионния екран се показва екранът за настройка. 3 Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wireless Setup]. На телевизионния екран се показва списък с имена на мрежи. 4 Изберете желаното име на мрежа (SSID). 5 Въведете ключа за сигурност (или фраза за достъп), като използвате софтуерната клавиатура, след което изберете [Enter]. Системата започва свързването към мрежата. Свързване чрез използване на фиксиран IP адрес Изберете [New connection registration] - [Manual registration] в Стъпка 4 от „Свързване чрез избор на име на мрежа (SSID)”, след което следвайте екранните инструкции. Свързване чрез използване на PIN код Изберете [New connection registration] в Стъпка 4 от „Свързване чрез избор на име на мрежа (SSID)” и изберете [(WPS) PIN Method]. Свързване чрез SongPal Приложението SongPal може да свърже системата към същата безжична мрежа като тази на мобилното устройство. За подробности следвайте инструкциите на приложението или вижте URL адреса по-долу. http://info.songpal.sony.net/help/ Свързване и подготовка 21 BG