Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Удоволствие

Удоволствие чрез мрежовата функция Слушане на музика от компютъра ви чрез домашната мрежа Можете да възпроизвеждате музикални файлове, съхранени на компютъра ви, чрез домашната си мрежа. Музикалните файлове могат да бъдат възпроизведени с помощта на управление чрез екранното показване (OSD) на системата или специално предназначеното приложение SongPal на мобилно устройство, например смартфон или таблет. Подготовка на Home Network 1 Свържете системата към мрежа. Вижте „Свързване към кабелна мрежа“ (стр. 19) и „Свързване към безжична мрежа“ (стр. 20). 2 Свържете компютъра към мрежа. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на компютъра. 3 Настройте компютъра. За да използвате компютъра си в домашната си мрежа, трябва да настроите компютъра като сървър. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на компютъра. Съвет Вижте [Setup] - [Network Settings] - [Network Connection Status], когато проверявате състоянието на мрежовата връзка. Слушане на музика на компютър Компютър Безжичен LAN рутер 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Изберете [Home Network] от началното меню. Името на устройство на домашната ви мрежа се показва на телевизионния екран. 3 Изберете желаното устройство - [Music] - папка със съхранените песни - песен. Избраната песен се възпроизвежда и звукът се извежда от системата. 4 Регулирайте силата на звука. • Регулирайте силата на звука, като натиснете +/– на дистанционното управление. • Регулирайте силата на звука на събуфера, като натиснете SW +/– на дистанционното управление (стр. 26). Съвети • Можете да преглеждате снимки, съхранени на компютъра, като изберете [Photo] в Стъпка 3. • Можете да изпълнявате различни операции от менюто с опции (стр. 54). 34 BG

Слушане на музика на компютър чрез използване на SongPal Компю Безжичен LAN рутер Смартфон или таблет Можете да възпроизведете музикални файлове, съхранени на компютъра, като управлявате специално предназначеното приложение SongPal, което е изтеглено на мобилно устройство, като смартфон или таблет. За подробности относно SongPal вижте „Какво можете да направите с помощта на SongPal“ (стр. 36) или URL адреса по-долу. http://info.songpal.sony.net/help/ Слушане на музика от Music Services Можете да слушате предлаганите в интернет музикални услуги с тази система. За да използвате тази функция, системата трябва да е свързана към интернет. 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Изберете [Music Services] от началното меню. На телевизионния екран се показва списъкът музикални услуги. 3 Изберете желаната музикална услуга. Ръководството за удоволствие от музикални услуги се показва на телевизионния екран. Следвайте ръководството, за да се насладите на музикалните услуги. Съвет Можете да актуализирате списъка с доставчици на услугата, като натиснете OPTIONS и изберете [Update Services] в Стъпка 2. Удоволствие чрез мрежовата функция 35 BG