Views
3 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

[Network Settings]

[Network Settings] [Internet Settings] Предварително свържете системата към мрежата. [Wired Setup]: Изберете тази опция, когато свързвате към рутер за широколентова връзка чрез LAN кабел. [Wireless Setup]: Изберете това, когато използвате вградената Wi-Fi функция за връзка с безжична мрежа. Съвет За повече подробности посетете следния уебсайт и прегледайте раздела за често задавани въпроси: www.sony.eu/support [Network Connection Status] Показване на текущото състояние на мрежовата връзка. [Network Connection Diagnostics] Можете да изпълните диагностика на мрежата, за да проверите дали мрежовата връзка е изпълнена правилно. [Screen mirroring RF Setting] Ако използвате няколко безжични системи, като например безжична LAN връзка, безжичните сигнали може да са нестабилни. В такъв случай стабилността на възпроизвеждането може да се подобри, като зададете приоритетния радиочестотен канал за функцията Screen mirroring. [Auto]: Обикновено избирайте тази опция. Системата избира автоматично най-добрия канал за предаване за функцията Screen mirroring. [CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Избраният канал става приоритетен за връзката на функцията Screen mirroring. [Connection Server Settings] Задава дали да се покаже свързаният сървър за домашна мрежа. [Auto Home Network Access Permission] [On]: Позволява автоматичен достъп от страна на новооткрит контролер за домашна мрежа. [Off]: Изключено [Home Network Access Control] Показва списък със съвместими с контролер за домашна мрежа продукти и задава дали да се приемат команди от контролерите в списъка, или не. [External Control] [On]: Позволява на контролера за домашна автоматизация да работи с тази система. [Off]: Изключено [Remote Start] [On]: Позволява ви да включвате системата чрез мрежово свързано устройство, когато тя е в режим на готовност. [Off]: Системата не може да се включва чрез мрежово свързано устройство. [Input Skip Setting] Настройката за пропускане е удобна функция, която ви позволява да пропускате неизползваните входове, когато избирате функция чрез натискане на INPUT +/–. [Do not skip]: Системата не пропуска избрания вход. [Skip]: Системата пропуска избрания вход. 52 BG

Забележка Когато натиснете INPUT +/–, по време на показването на началния екран, иконата за вход изглежда затъмнена, ако е била зададена на [Skip]. Съвет Можете да изпълните [Input Skip Setting] от менюто с опции (стр. 54). [Easy Setup] Изпълнява [Easy Setup], за да направи основни първоначални настройки и основни мрежови настройки на системата. Следвайте инструкциите на екрана. [Resetting] [Reset to Factory Default Settings] Можете да нулирате настройките на системата до фабричните стойности по подразбиране, като изберете групата настройки. Всички настройки в рамките на групата ще се нулират. [Initialize Personal Information] Можете да изтриете личните си данни, съхранени в системата. Забележка Ако изхвърляте, прехвърляте или препродавате тази система, моля, изтрийте цялата лична информация от съображения за сигурност. Моля, взимайте съответните мерки, като излизане от системата, след използване на мрежова услуга. Използване на различни функции/настройки 53 BG