Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Включени

Включени принадлежности • Цифров оптичен кабел (1) • Лентова тонколона (1) • Ръководство за стартиране (1) • Скоби за монтиране на стена (2), винтове (2) • Инструкции за експлоатация (1) • Събуфер (1) • Дистанционно управление (1) • Батерии R03 (размер AAA) (2) 6 BG

Указател на частите и бутоните за управление Подробностите са пропуснати в илюстрациите. Устройство (Лентова тонколона) Отпред Сензор за дистанционно управление Дисплей на предния панел Индикатор BLUETOOTH (син) – Мига бързо в синьо: по време на състояние на готовност за сдвояване – Мига в синьо: направен е опит за BLUETOOTH връзка – Свети в синьо: установена е BLUETOOTH връзка Бутон (захранване) Включва системата или я поставя в режим на готовност. Бутон INPUT (стр. 12, 22) Бутон PAIRING (стр. 28) Бутони VOL +/– Маркировка N (стр. 30) Когато използвате функцията NFC, допрете своето съвместимо с NFC устройство до маркировката. (USB) порт 7 BG