Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отзад LAN(100)

Отзад LAN(100) порт Жак TV IN (OPTICAL) Жак ANALOG IN Жак HDMI IN 3 Съвместимост с HDCP 2.2. Жак HDMI IN 2 Съвместимост с HDCP 2.2. Жак HDMI IN 1 Съвместимост с HDCP 2.2. Жак HDMI OUT (TV (ARC)) Съвместимост с HDCP 2.2. 8 BG

Събуфер Индикатор за захранване – Светва в червено: cъбуферът е в режим на готовност – Мига в зелено: по време на опит за връзка – Светва в зелено: събуферът е свързан към системата чрез функцията за връзка Бутон (захранване) Включва събуфера или го поставя в режим на готовност. Бутон LINK (стр. 39) Вентилационни отвори От съображения за безопасност не блокирайте вентилационните отвори. 9 BG