Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lituano

Apie pagrindinį meniu

Apie pagrindinį meniu Sujungę sistemą ir TV HDMI kabeliu (nepridedamas), galite rodyti pagrindinį meniu TV ekrane. Pagrindiniame meniu galite nustatyti įvairius nustatymus pasirinkdami [Setup] arba iš įvesties sąrašo pasirinkdami įvestį arba paslaugą, kurią norite žiūrėti. [Setup] Įvesties sąrašas Pagrindinio meniu naudojimas ///, (įvesti) HOME BACK 1 Paspauskite HOME. TV ekrane bus atidarytas pagrindinis meniu. 2 Paspaudę /// pasirinkite [Setup] arba elementą iš įvesties sąrašo ir paspauskite . Pasirinkta įvestis arba sąrankos ekranas rodomas TV ekrane. Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite BACK. 12 LT

Įvesties sąrašas Įvesties pavadinimas [TV] [HDMI1] [HDMI2] [HDMI3] [Bluetooth Audio] [Analog] [USB] [Screen mirroring] [Home Network] [Music Services] Paaiškinimas Išvedamas garsas iš TV. (22 psl.) Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto prie HDMI IN 1 lizdo. (22 psl.) Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto prie HDMI IN 2 lizdo. (22 psl.) Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto prie HDMI IN 3 lizdo. (22 psl.) Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto naudojant BLUETOOTH funkciją. (29 psl.) Išvedamas garsas iš įrenginio, prijungto prie ANALOG IN lizdo. Išvedama muzika arba atkuriami nuotraukų failai, esantys prijungtame USB įrenginyje. (23 psl.) Mobiliojo įrenginio ekrano peržiūra TV ekrane. (38 psl.) Išvedama muzika arba atkuriami nuotraukų failai, esantys prie tinklo prijungtame įrenginyje. (34 psl.) Naudojamos muzikos paslaugos internete. (35 psl.) [Setup] Žr. „Kaip naudoti sąrankos ekraną“ (46 psl.). Patarimas Įvestį taip pat galite pasirinkti kelis kartus paspausdami INPUT +/–. 13 LT