Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Sloveno

O opisih korakov V teh

O opisih korakov V teh navodilih za uporabo so postopki opisani v obliki korakov, ki jih prek daljinskega upravljalnika opravite v začetnem meniju, prikazanem na TV-zaslonu, kadar sta sistem in televizor povezana prek kabla HDMI (ni priložen). Koraki, s katerimi izberete elemente na TV-zaslonu z gumbi /// in , so poenostavljeni na naslednji način. Primer: V začetnem meniju izberite [Setup]. Postopek, s katerim izberete element tako, da pritisnete /// in kot »izberite«. , je izražen Primer: V začetnem meniju izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Pri ponovitvi postopka, s katerim izberete element tako, da pritisnete /// in , so izbrani elementi povezani z »-«. Namigi • Uporabite lahko tudi gumbe glavne enote, če so poimenovani enako ali podobno kot gumbi daljinskega upravljalnika. • Znaki v oglatih oklepajih [ ] se prikažejo na TV-zaslonu. Znaki v narekovajih » « se prikažejo na zaslonu sprednje plošče. 14 SL

Povezovanje in priprava Vzpostavitev povezave za ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K Vzpostavljanje povezave s televizorjem 4K in napravo 4K Povezovanje in priprava Če želite predvajati avtorsko zaščitene vsebine 4K in slišati zvok prek sistema, povežite sistem s televizorjem in napravo prek vtičnice HDMI, ki je združljiva s standardom HDCP2.2. Avtorsko zaščitene vsebine 4K si lahko ogledate le prek povezave z vtičnicami HDMI, ki so združljive s standardom HDCP2.2. Vtičnica HDMI, združljiva s standardom HDCP2.2 Vtičnica HDMI, združljiva s standardom HDCP2.2 Televizor Predvajalnik Blu-ray Disc, kabelski ali satelitski sprejemnik itd. Kabel HDMI (ni priložen) Kabel HDMI (ni priložen) Priporočljiva je uporaba premium kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov in možnostjo Ethernet. 1 Preverite, katera vtičnica HDMI na televizorju je združljiva s standardom HDCP2.2. Glejte navodila za uporabo televizorja. 15 SL