Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Sloveno

3 Pritrdite vijaka v

3 Pritrdite vijaka v steno. Vijaka morata iz stene moleti, kot je prikazano na sliki. 730 mm Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem Pripravite omrežje tako, da sistem in osebni računalnik povežete z domačim omrežjem prek kabla LAN. od 3,5 mm do 4,5 mm 4 Luknji stenskih nosilcev obesite na vijaka. Poravnajte luknji stenskih nosilcev z vijakoma in obesite enoto na vijaka. Vzpostavitev povezave z osebnim računalnikom ali usmerjevalnikom prek kabla LAN Na spodnji sliki je prikazan primer povezovanja sistema in osebnega računalnika v domače omrežje. Internet Modem Kabel LAN (ni priložen) Usmerjevalnik Strežnik Opomba Strežnik mora biti povezan v omrežje, v katerem je sistem. Namig Priporočena je uporaba zaščitenega vmesniškega kabla (ni priložen). 18 SL

Povezovanje prek samodejne pridobitve omrežnih informacij 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni. 2 V začetnem meniju izberite [Setup]. Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon. 3 Izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Izberite [Auto]. Sistem zažene omrežne nastavitve in prikaže se stanje omrežne nastavitve. Pritisnite gumba / za izbiro želenih nastavitev in nato pritisnite gumb . 5 Izberite [Save & Connect]. Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem. Podrobnosti najdete v sporočilih, ki se prikažejo na TV-zaslonu. 5 Nastavitev izvedite po navodilih na zaslonu. Sistem zažene omrežne nastavitve in prikaže se stanje omrežne nastavitve. Pritisnite gumba / za izbiro želenih nastavitev in nato pritisnite gumb . 6 Izberite [Save & Connect]. Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem. Podrobnosti najdete v sporočilih, ki se prikažejo na TV-zaslonu. Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem Pripravite omrežje tako, da sistem in osebni računalnik povežete z usmerjevalnikom brezžičnega omrežja LAN. Opomba Strežnik mora biti povezan v omrežje, v katerem je sistem. Povezovanje in priprava Povezovanje prek stalnega naslova IP 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni. 2 V začetnem meniju izberite [Setup]. Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon. 3 Izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Izberite [Manual]. Vzpostavljanje povezave z gumbom WPS Ko je brezžični usmerjevalnik LAN (dostopovna točka) združljiv z uporabo načina Wi-Fi Protected Setup (WPS), lahko omrežne nastavitve preprosto urejate z gumbom WPS. 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni. 2 V začetnem meniju izberite [Setup]. Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon. 19 SL