Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Sloveno

3 Izberite [Network

3 Izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. 4 Izberite [Start]. 5 Na dostopovni točki pritisnite gumb WPS. Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem. Vzpostavljanje povezave z izbiranjem imena omrežja (SSID) Če vaš usmerjevalnik za brezžično omrežje LAN (dostopovna točka) ni združljiv s funkcijo Wi-Fi Protected Setup (WPS), vnaprej preverite naslednje informacije. – Ime omrežja (SSID)* _____________________________________ – Varnostni ključ (geslo)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) je ime, ki določa posamezno dostopovno točko. **Te informacije so zapisane na oznaki na vašem brezžičnem usmerjevalniku/ dostopovni točki LAN, v navodilih za uporabo, lahko pa vam jih posreduje oseba, ki je namestila vaše brezžično omrežje, ali vaš ponudnik internetnih storitev. 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni. 2 V začetnem meniju izberite [Setup]. Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon. 3 Izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Na TV-zaslonu se prikaže seznam imen omrežij. 4 Izberite želeno ime omrežja (SSID). 5 S programsko tipkovnico vnesite varnostni ključ (ali geslo) in nato izberite [Enter]. Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem. Povezovanje prek stalnega naslova IP V 4. koraku postopka »Vzpostavljanje povezave z izbiranjem imena omrežja (SSID)« izberite [New connection registration] – [Manual registration] in upoštevajte navodila na zaslonu. Vzpostavljanje povezave s kodo PIN V 4. koraku postopka »Vzpostavljanje povezave z izbiranjem imena omrežja (SSID)« izberite [New connection registration] in nato izberite [(WPS) PIN Method]. Vzpostavljanje povezave z aplikacijo SongPal Aplikacija SongPal lahko sistem poveže z istim brezžičnim omrežjem, v katerem je tudi mobilna naprava. Podrobnosti najdete v navodilih aplikacije ali na naslednjem naslovu URL. http://info.songpal.sony.net/help/ 20 SL

Predvajanje zvoka Predvajanje zvoka televizorja 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni. 2 V začetnem meniju izberite [TV]. 3 Izberite program z daljinskim upravljalnikom televizorja. Izbrani TV-program se prikaže na TV-zaslonu in sistem predvaja zvok televizorja. 4 Prilagodite glasnost. • Glasnost prilagodite z gumboma +/– na daljinskem upravljalniku. • Glasnost globokotonca prilagodite z gumboma SW +/– na daljinskem upravljalniku (stran 26). Namig Možnost [TV] lahko izberete tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete INPUT +/–. Poslušanje zvoka iz povezane naprave 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni. 2 V začetnem meniju izberite vhod, prek katerega je povezana želena naprava. Slika izbrane naprave se prikaže na TV-zaslonu in sistem predvaja zvok naprave. Če izberete možnost [Analog], se na TV-zaslonu prikaže začetni meni. 3 Prilagodite glasnost. • Glasnost prilagodite z gumboma +/– na daljinskem upravljalniku. • Glasnost globokotonca prilagodite z gumboma SW +/– na daljinskem upravljalniku (stran 26). Namig Vhod lahko izberete tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete INPUT +/–. Spreminjanje imena vhoda, prikazanega v začetnem meniju Predvajanje zvoka Spremenite lahko ime vhoda [HDMI1], [HDMI2] ali [HDMI3], ki je prikazano v začetnem meniju. 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni. 2 S kazalcem označite možnost [HDMI1], [HDMI2] ali [HDMI3] v začetnem meniju in pritisnite gumb OPTION. Na TV-zaslonu se prikaže meni z možnostmi. 21 SL