Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Par darbību aprakstu

Par darbību aprakstu Šajās lietošanas instrukcijās ir aprakstītas darbības, kuras veic TV ekrānā redzamajā sākuma izvēlnē, izmantojot tālvadības pulti, kad sistēma un TV iekārta ir savienota ar HDMI kabeļa (neietilpst komplektācijā) palīdzību. Darbības, kurās TV ekrānā esošos elementus izvēlas ar /// un , ir vienkāršotas, kā izskaidrots tālāk. Piemērs. Sākuma izvēlnē izvēlieties [Setup]. Darbība, kas ietver elementa izvēli, spiežot /// un “izvēlieties” vai “atlasiet”. , ir apzīmēta ar Piemērs. Sākuma izvēlnē izvēlieties [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup]. Ja atkārtojat darbību, kuras laikā elements tiek izvēlēts, spiežot /// un , elementu izvēles darbības ir savienotas ar “-”. Padomi • Varat izmantot iekārtas pogas, ja tām ir tāds pats nosaukums kā tālvadības pults elementiem vai līdzīgs nosaukums. • TV ekrānā redzamās rakstzīmes ir norādītas iekavās [ ]. Priekšējā paneļa displejā redzamās rakstzīmes ir norādītas pēdiņās “ ”. 14 LV

Pievienošana un sagatavošana Savienošana, lai skatītos ar autortiesībām aizsargātu 4K saturu Savienošana ar 4K TV un 4K ierīci Lai skatītos ar autortiesībām aizsargātu 4K saturu un klausītos skaņu no sistēmas, savienojiet TV un ierīci ar šo sistēmu, izmantojot HDMI ligzdu, kas ir saderīga ar HDCP2.2. Ar autortiesībām aizsargātu 4K saturu var skatīties tikai tad, ja izmantojat ar HDCP2.2 saderīgas HDMI ligzdas savienojumu. Ar HDCP2.2 saderīga HDMI ligzda Pievienošana un sagatavošana Ar HDCP2.2 saderīga HDMI ligzda TV Blu-ray Disc atskaņotājs, kabeļtelevizors, satelītuztvērējs vai cita ierīce HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā) HDMI kabelis (neietilpst komplektācijā) Ieteicams izmantot kvalitatīvu ātrdarbīgu HDMI kabeli ar Ethernet savienojumu. 1 Pārbaudiet, kura HDMI ieejas ligzda televizorā ir saderīga ar HDCP2.2. Skatiet televizora lietošanas instrukcijas. 2 Savienojiet ar HDCP2.2 saderīgo televizora HDMI ieejas ligzdu ar šīs iekārtas ligzdu HDMI OUT, izmantojot HDMI kabeli (neietilpst komplektācijā). TV savienojums ir izveidots. 15 LV