Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Saturs Komplektācijā

Saturs Komplektācijā iekļautie piederumi ............................... 6 Daļu un vadības elementu rādītājs ....................7 Par sākuma izvēlni ....................... 12 Pievienošana un sagatavošana Pamata savienojumi un sagatavošanās Sākšanas norādījumi (atsevišķs dokuments) Savienošana, lai skatītos ar autortiesībām aizsargātu 4K saturu .............. 15 Iekārtas uzstādīšana pie sienas ... 17 Savienošana kabeļu tīklā .............18 Savienošana bezvadu tīklā ..........19 Skaņas klausīšanās TV klausīšanās .............................. 21 Skaņas klausīšanās no pievienotās ierīces ............ 21 USB ierīcē saglabātas mūzikas klausīšanās ............................22 Skaņas efekta izvēlēšanās Skaņu avotam pielāgota skaņas efekta izvēlēšanās (SOUND FIELD) .......................23 Skaidras skaņas baudīšana ar zemu skaņas līmeni nakts laikā (NIGHT) ............... 24 Dialogu skaidrības uzlabošana (VOICE) .............. 24 Zemfrekvenču skaļruņa skaļuma regulēšana ..............25 Attēla un skaņas nobīdes regulēšana ...............25 Mūzikas klausīšanās, izmantojot funkciju BLUETOOTH Mūzikas klausīšanās no mobilās ierīces ................. 26 Pievienota TV vai ierīces skaņas klausīšanās ar austiņām vai skaļruņiem ...... 29 Tīkla funkcijas baudīšana Datorā esošas mūzikas klausīšanās, izmantojot mājas tīklu ........... 31 Mūzikas klausīšanās. Music Services .......................32 Mūzikas klausīšanās no mobilās ierīces, izmantojot SongPal ...............33 Google Cast izmantošana ........... 34 Mūzikas klausīšanās, pievienojot ierīci, kas saderīga ar funkciju SongPal Link ......................... 34 Mobilās ierīces ekrāna attēlošana TV iekārtā (MIRRORING) ....... 35 Dažādu funkciju/iestatījumu lietošana Bezvadu savienojuma ar zemfrekvenču skaļruni izveide (LINK) .......... 36 Saspiestu audio failu atskaņošana dabiskā skaņas kvalitātē .......37 Multipleksās apraides skaņas (AUDIO) baudīšana ................37 Iekārtas pogu deaktivizēšana ..... 38 Priekšējā paneļa displeja un indikatora BLUETOOTH spilgtumu maiņa (DIMMER) ................... 38 4 LV

Enerģijas taupīšana gaidstāves režīmā .................39 Funkcijas Control for HDMI izmantošana ................39 Funkcijas BRAVIA Sync izmantošana ................. 41 Iestatīšanas displeja izmantošana ............43 Izvēlnes Options saraksts ............ 51 Problēmu novēršana Problēmu novēršana ................... 52 Sistēmas atiestatīšana .................59 Papildinformācija Specifikācijas ...............................60 Atskaņojamo failu tipi .................62 Atbalstītie ievades audio formāti .........................63 Atbalstītie ievades video formāti .........................64 Par BLUETOOTH sakariem ...........65 LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS ......66 Piesardzības pasākumi .................71 Alfabētiskais rādītājs ................... 75 5 LV