Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Komplektācijā

Komplektācijā iekļautie piederumi • Digitālais optiskais kabelis (1) • Stieņa skaļrunis (1) • Sākšanas norādījumi (1) • Sienas stiprinājuma kronšteini (2), skrūves (2) • Lietošanas instrukcijas (1) • Zemfrekvenču skaļrunis (1) • Tālvadības pults (1) • R03 (AAA lieluma) baterijas (2) 6 LV

Daļu un vadības elementu rādītājs Attēli nav detalizēti. Iekārta (stieņa skaļrunis) Priekšpuse Tālvadības sensors Priekšējā paneļa displejs Indikators BLUETOOTH (zils) – Ātri mirgo zilā krāsā: Pārī savienošanas gaidstāves statusa laikā – Mirgo zilā krāsā: BLUETOOTH savienojuma izveides mēģinājums – Iedegas zilā krāsā: ir izveidots BLUETOOTH savienojums Poga (barošana) Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to gaidstāves režīmā. Poga INPUT (21, 12. lpp.) Poga PAIRING (26. lpp.) Pogas VOL +/– Atzīme N (28. lpp.) Izmantojot funkciju NFC, pieskarieties atzīmei ar savu NFC saderīgo ierīci. (USB) ports 7 LV