Views
8 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Lettone

Aizmugure LAN(100)

Aizmugure LAN(100) ports Ligzda TV IN (OPTICAL) Ligzda ANALOG IN Ligzda HDMI IN 3 Saderīga ar HDCP 2.2. Ligzda HDMI IN 2 Saderīga ar HDCP 2.2. Ligzda HDMI IN 1 Saderīga ar HDCP 2.2. Ligzda HDMI OUT (TV (ARC)) Saderīga ar HDCP 2.2. 8 LV

Zemfrekvenču skaļrunis Barošanas indikators – Deg sarkanā krāsā: zemfrekvenču skaļrunis darbojas gaidstāves režīmā – Mirgo zaļā krāsā: notiek savienojuma izveides mēģinājums – Deg zaļā krāsā: zemfrekvenču skaļrunim ir izveidots savienojums ar sistēmu, izmantojot saites funkciju Poga (barošana) Ieslēdz zemfrekvenču skaļruni vai pārslēdz to gaidstāves režīmā. Poga LINK (36. lpp.) Ventilācijas atveres Drošības apsvērumu dēļ nenosprostojiet aizmugures paneļa ventilācijas atveres. 9 LV