Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Slušanje zvuka

Slušanje zvuka Slušanje TV-a 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 Izaberite [TV] u glavnom meniju. 3 Izaberite program pomoću daljinskog upravljača TV-a. Izabrani TV program se prikazuje na TV ekranu i zvuk sa TV-a se emituje sa sistema. 4 Prilagodite jačinu zvuka. • Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na +/– na daljinskom upravljaču. • Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW +/– na daljinskom upravljaču (stranica 26). Savet Možete da izaberete [TV] pritiskom na INPUT +/– na daljinskom upravljaču. Slušanje zvuka sa povezanog uređaja 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju Izaberite ulaz na koji je povezan željeni uređaj. Slika izabranog uređaja se prikazuje na TV ekranu i zvuk se emituje sa sistema. Ako izaberete [Analog], na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 3 Prilagodite jačinu zvuka. • Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na +/– na daljinskom upravljaču. • Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW +/– na daljinskom upravljaču (stranica 26). Savet Možete da izaberete ulaz pritiskom na INPUT +/– na daljinskom upravljaču. Promena naziva ulaza koji će se prikazivati u glavnom meniju Možete da promenite naziv ulaza na priključku [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3] koji se prikazuje u glavnom meniju. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 Postavite kursor na [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3] u glavnom meniju, a zatim pritisnite OPTION. Na TV ekranu će se prikazati meni sa opcijama. 3 Izaberite [Input Label]. 4 Izaberite naziv ulaza. Možete da izaberete naziv ulaza od sledećih. • [BD Player] • [DVD Player] • [Cable Box] • [Satellite] • [GAME] •[PC] 5 Pritisnite da biste završili. Savet Kada promenite naziv ulaza, prikazana ikona se takođe automatski menja. 22 SR

Slušanje muzike na USB uređaju Možete da reprodukujete datoteke muzike/fotografija uskladištene na povezanom USB uređaju. Listu podržanih tipova datoteka pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi datoteka“ (stranica 64). 1 Povežite USB uređaj na (USB) ulaz. Napomena Ne uklanjajte USB uređaj tokom rada. Isključite sistem pre povezivanja ili uklanjanja USB uređaja da biste izbegli oštećenje podataka ili oštećenje USB uređaja. Savet Možete da izaberete razne radnje u meniju sa opcijama (stranica 53). Prikaz fotografija na USB uređaju Možete da reprodukujete datoteke fotografija koje su uskladištene na povezanom USB uređaju. Listu podržanih tipova datoteka pogledajte u poglavlju „Podržani tipovi datoteka“ (stranica 64). Slušanje zvuka 2 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 3 U glavnom meniju izaberite [USB (Connected)]. 4 Izaberite [Music] – fascikla u kojoj su uskladištene pesme – pesma. Izabrana pesma se reprodukuje i zvuk se emituje sa sistema. 5 Prilagodite jačinu zvuka. • Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na +/– na daljinskom upravljaču. • Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW +/– na daljinskom upravljaču (stranica 26). Izaberite [Photo] – fascikla u kojoj su uskladištene fotografije – fotografija u 4. koraku. Na TV ekranu će se prikazati izabrana fotografija. Savet Možete da izaberete razne radnje u meniju sa opcijama (stranica 53). 23 SR