Views
3 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Prilagođavanje jačine

Prilagođavanje jačine zvuka subwoofera Subwoofer je osmišljen za reprodukciju basa ili zvuka niske frekvencije. Prilagođavanje kašnjenja između emitovanja slike i zvuka Kada se zvuk ne podudara sa slikom na TV ekranu, možete da prilagodite kašnjenje između slike i zvuka. Metodi podešavanja se razlikuju u zavisnosti od ulaza. SW +/– ///, Pritisnite SW (jačina zvuka subwoofera) +/– da biste prilagodili jačinu zvuka subwoofera. Napomena Kada izvor reprodukcije ne sadrži mnogo bas zvuka, kao što je slučaj sa TV programom, bas zvuk iz subwoofera će se možda teško čuti. Gledanje TV-a OPTIONS 1 Pritisnite OPTIONS. „SYNC“ se prikazuje na prednjem displeju. 2 Pritisnite ili Na prednjem displeju će se prikazati vreme prilagođavanja. 3 Prilagodite kašnjenje pomoću dugmadi /, a zatim pritisnite . Možete da prilagodite kašnjenje u rasponu od 0 ms do 300 ms u koracima od 25 ms. 4 Pritisnite OPTIONS. Meni sa opcijama na prednjem displeju se isključuje. 26 SR

Kada gledate drugi uređaj 1 Pritisnite OPTIONS. Na TV ekranu će se prikazati meni sa opcijama. 2 Izaberite [A/V SYNC]. 3 Prilagodite kašnjenje pomoću dugmadi /, a zatim pritisnite . Možete da prilagodite kašnjenje u rasponu od 0 ms do 300 ms u koracima od 25 ms. Izbor zvučnog efekta 27 SR