Views
7 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Funkcija Echo Canceling

Funkcija Echo Canceling Eho se umanjuje kada koristite funkciju Social Viewing kao što je Skype dok gledate TV programe. Ovu funkciju je moguće koristiti ako TV podržava funkciju Social Viewing. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu TV-a. Napomene • Ako je ulaz sistema [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3] kada koristite funkciju Social Viewing, ulaz se automatski menja na [TV]. Zvuk funkcije Social Viewing i TV programa se emituju sa zvučnika sistema. • Zvuk se emituje sa zvučnika TV-a samo ako je izabran drugi ulaz osim [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3] kada koristite funkciju Social Viewing. • Ovu funkciju nije moguće koristiti kada se zvuk emituje sa TV-a. • Povezani uređaj može da umanji kvalitet audio signala (frekvencija uzorkovanja, brzina protoka itd.) prenetog sa HDMI priključka. • Zvuk može da bude isprekidan ako promenite frekvenciju uzorkovanja ili broj kanala izlaznih audio signala sa uređaja za reprodukciju. • Kada je kao ulaz izabran [TV], video signali sa jednog od poslednje izabranih HDMI IN 1/2/3 priključaka će se emitovati sa HDMI OUT (ARC) priključka. • Ovaj sistem podržava „TRILUMINOS“, ITU-R BT.2020, HDR (High Dynamic Range), 3D i 4K prenos. Language Follow Kada promenite jezik ekranskog displeja na TV-u, jezik sistemskog menija na ekranu se takođe menja. Napomene o HDMI vezama • Koristite HDMI kabl (HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet vezom ili premijum HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet vezom). Ako koristite standardni HDMI kabl, 1080p, 3D i 4K sadržaj se možda neće prikazivati pravilno. • Koristite odobreni HDMI kabl. • Koristite Sony HDMI kabl velike brzine prenosa sa Ethernet vezom sa logotipom tipa kabla. • Ne preporučujemo vam da koristite kabl za HDMI-DVI konverziju. 44 SR

Korišćenje displeja za podešavanje Možete da unesete različita prilagođavanja stavki kao što su slika i zvuk. Podrazumevana podešavanja su podvučena. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite željenu stavku. Stavka podešavanja Objašnjenje [Software Update] Ažuriranje softvera sistema. (stranica 46) [Screen Settings] Unos ekranskih podešavanja u skladu sa tipom TV-a. (stranica 46) [Audio Settings] Unos podešavanja zvuka u skladu sa tipom priključaka za povezivanje. (stranica 47) [Bluetooth Settings] Unos detaljnih podešavanja za funkciju BLUETOOTH. (stranica 47) [System Settings] Unos podešavanja koja se odnose na sistem. (stranica 49) [Network Settings] [Input Skip Setting] [Easy Setup] [Resetting] Unos detaljnih podešavanja za Internet i kućnu mrežu. (stranica 51) Podešavanje preskakanja ulaza za svaki ulaz. (stranica 51) Ponovno pokretanje funkcije „Easy Setup“ radi unosa osnovnih podešavanja. (stranica 52) Vraćanje sistema na fabričke podrazumevane postavke. (stranica 52) Korišćenje različitih funkcija/podešavanja 45 SR